مواد آب بندی استخر-الاستوتری ۲ جزئی

مواد آب بندی استخر-الاستومری 2 جزئی

مواد آب بندی استخر-الاستومری 2 جزئی محصول مواد آب بندی استخر در ساختار اصلی خود از پلیمرهای اصلاح شده و دوغاب آب بندی استفاده میکندو خواص آن بر پایه سیمان پلیمری می باشد. محصول آب بندی متشکل از یک نوع …