عایق کاری

پودر اب بندی استخر

پودر اب بندی استخر استفاده از عایق پلیمری مطمئن ترین روش عایق کاری می باشد.نحوه اب بندی استخر در هنگام استفاده از پلیمر های مایع بسیار آسان می باشد و توسط شخص غیر متخصص نیز قابل اجرا می باشد.یکی دیگر …

رزین آب بندی استخر

رزین آب بندی استخر استفاده از رزین آب بندی استخر یکی از پر طرفدارترین روش های آب بندی استخر می باشد.این نوع روش عایق کاری استخر مطمئن ترین نوع نحوه عایق کاری استخر می باشد.اختلاط سیمان و بتن با رزین …