معرفی شرکت

معرفی شرکت

شرکت همارا صنعت تود با شماره ثبت ۱۸۹۳۵ در سال ۱۳۸۴ با هدف ارتقا سط علمی و مساعدت به پژوهش های سازه های هیدرولیکی و خدمات هم راستا تاسیس گردید. با بررسی موضوعات وابسته به مسائل ساخت و کنترل کیفی …