اضافه کردن مواد آب بندی استخر به بتن

اضافه کردن مواد آب بندی استخر به بتن

میزان مصرف مواد آب بندی استخر در بتن هایی که در ساخت استخر استفاده می شود بایدطبق دستور العمل اجرایی شرکت سازنده انجام پذیرد.در غیر این صورت مواد آب بندی استخر کیفیت لازم را نداشته و بتن به طور کامل آب بند نخواهد شد.بتن آب بن فقط در شرایطی می تواند در مقابل نفوذ آب مقاوم باشد که طرح اختلاط بتن مورد استفاده در ساخت استخر کاملا درست و با استفاده از مواد تریال های مناسب انجام پذیرد.

به کرات مشاهده شده مقدار مصرف مواد آب بندی استخر بیش از اندازه تعریف شده مورد استفاده قرار می گیرد با تفکراینکه احتمال آب بندی بتن با تورر خواهد شد در حالی که باید اقرار نمود این عمل علاوه بر به هم زدن میزان نفوذ پذیری مواد در بتن می تواند منجر به فاسد شدن بتن ساخت استخر گردد که نتیجه کاملا معکوس در بر خواهد داشت چرا که مقاومت بتن را تا حدود زیادی پایین آورده و بتن به هصطلاح کرمو خواهد شد.

مواد آب بندی استخر که در بتن آب بند مورد استفاده قرار می گیرد دو حالت پودری و مایع دارند که حدودا مقدار مصرف آن در هر متر مربع بتن مساوی می باشد. بنابراین تفاوت بین استفاده از مواد آب بندی بتن پودری و مایع وجود ندارد.بهتر است هنگام ساخت استخر تمهیدات لازم جهت آب بندی استخر همان اوائل شروع ساخت استخر مورد استفاده قرار گیرد چرا که از ساخت استخر امکان ترمیم و آب بندی استخر بسیار هزینه بر و زمان بر خواهد بود.

استفاده از مواد عایق کاری استخر در صورتی مجاز می باشد که بتن زیرآیند مورد استفاده در ساخت استخر بدون ایرادات ناشی از عدم استفاده از مواد مناسب ساخت بتن باشد. در صورتی که هنگامساخت استخر از بتن مناسبی استفاده شود عملا روش عایق کاری استخر با مواد عایق کاری استخر نیز با مشکل مواجه خواهد گردید وتاثیر مواد عایق کاری استخر بر روی بتن به صورت کامل محرز نخواهد گردید.بدیهی است هنگام ساخت استخر بهتر است از مهندسین مشاور و افرادی که آگاهی کامل از مواد ساخت استخر و مواد آب بندی استخر دارندمشورت گرفته شود تا با بهترین روش بتوان عملیات ساخت استخر انجام داد.

هزینه آب بندی استخر هنگام استفاده از مواد عایق بندی استخر در زمان ساخت استخر بسیار کمتر است از زمانی که پروژه ساخت استخر انجام شده باشدو بعلت کوتاهی در امور مربوط به عایق بندی استخر نیاز به اجرای مواد عایق رطوبتی بر روی بتن باشد.در صورت نیاز و کسب اطلاعات بیشتر در خصوص نحوه استخر و استفاده از مواد عایق کاری استخر و مواد آب بندی بتن با کارشاسان این مجموعه در ارتباط باشید.

درمان ریزش مو شامپوی ضد ریزش مو درمان رویش مجدد مو درمان ضد ریزش مو ساندویچ پانل