عایق کاری استخر قبل از کاشیکاری

عایق کاری استخر قبل از کاشیکاری

در عمليات ساخت استخر و استفاده از كاشي استخر استعمال مواد عايق كاری زير كاشي استخر امري بديهي است. استفاده از ايزوگام و قيرگوني به هيچ عنوان پيشنهاد نميگردد چرا كه با كرنش سازه و بهم ريختگي اورلب هاي ايزوگام و پاره شدن قير وگوني آب داخل استخر از بند كاشي استخر وارد لايه پشتي ايزوگام و قيرگوني شده و با توجه به تغيير دماي متناوب محيط تبديل به بخار شده و ميل به خروج مي نمايد . اين خروج بخارات آب همراه با تبله شدن ايزوگام و قيرگوني خواهد بود كه باعث بلند شدن كاشي استخرو تبله شدن آن مي باشد. تبله شدن كاشي استخرنظم بند كشي آن را مختل ساخته و منجر به افزايش نفوذ آب به پشت كاشي خواهد شد. تناوب اين امر در كوتاه مدت باعث ريخته شدن كاشي استخر ميشود.  استفاده از عايقي كه بتواند عمل تبادل رطوبتي را به صفر برساند امري ضروري است. پيشنهاد ميشود از عايقهاي پليمري دوجزئي كه حاوي سيمان پليمري هستند استفاده شود. با توجه به استفاده از سيمان پليمري در اين مواد ملات سيمان كاشي يا چسب كاشي به ميزان فوق العاده بالايي چسبندگي خود را با لايه عايقكاري حفظ مي نمايد. بديهي است در صورتيكه از ايزوگام  و قيرگوني استفاده شود در مرحله بعدي ساخت استخر حتما بايد براي سيمانكاري از تورمرغي استفاده شود . مزيت عايق پليمري و سيمان پليمري حاوي آن اين است كه مستقيما ميتوان كاشي استخررا بدون استفاده از تورمرغي توسط ملات سيماني يا چسب كاشي روي آن استفاده نمود. نحوه آب بندي استخر در مرحله عايق زيركاشي يكي از مهمترين مراحل ساخت استخر مي باشد. بنابراين جهت حذف دوباره كاري و صرف هزينه هاي اضافي استفاده از عايق پليمري استخر توصيه ميگردد.

عایق کاری استخر قبل از کاشیکاری

عایق کاری استخر قبل از کاشیکاری

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیست − 18 =

درمان ریزش مو شامپوی ضد ریزش مو درمان رویش مجدد مو درمان ضد ریزش مو ساندویچ پانل