عایق رطوبتی استخر پایه پلیمر

پلیمرها زنجیره بسیار مقاوم و با کیفیتی هستند که در صورت اختلاط با انواع مواد یا در مواردی به تنهایی برای عایق بندی استخرها مورد استفاده قرار میگیرند.ساخت عایق رطوبتی استخر توسط پلیمرها از جمله موفق روش آب بندی استخر می باشد.عایق رطوبتی که توسط پلیمر ساخته شده باشد. توانایی تحمل فشارات هیدرولیکی و فشارات مکانیکی سازه را داشته می تواند در سخت ترین شرایط محیطی و فیزیکی نتیجه مطلوبی از آب بندی استخر را به همراه داشته باشد.عایق رطوبتی استخر در انواع مختلف تولید و به بازار مصرف ارائه مشود.استفاده از پلیمرهای اکرلیکی و اختلاط با پودر پلیمری علاوه بر اقتصادی بودن روش آب بندی استخر می تواند جزو آسانترین روش اجرای مواد نیز مورد نظر قرار گیرد چرا که استفاده از این نوع عایق رطوبتی استخر نیاز به تخصص بالا نداشته و توسط فرد بدون آموزش قابل اجرا می باشد.سرعت اجرای بالا و اطمینان خاطر از کیفیت جنس باعث شده این نوع عایق رطوبتی استخر در زمره پر فروش ترین محصولات این شرکت قرار گیرد.هنگام استفاده از عایق استخر در آب بندی استخر باید توجه لازم به چگونگی ساخت استخر مورد توجه قرار میگیرد.در صورتی که استخر با بتن مسلح ساخته شده باشد در مرحله اول مقاطع قالب های بتنی که معمولا به صورت بر آمدگی یا فرو رفتگی روی سطح کار مشخص می شوند توسط مواد پلیمری مناسب ترمیم شده و پس از آن نسبت به عملیات آب بندی استخر توسط عایق رطوبتی استخر اقدام گردد.ولی در حالتی که ساخت استخر با بلوک و سیمان انجام شده باشد نیاز به بازبینی استحکام سیمان نرمه کشی شده و بررسی نقاط آسیب پذیر استخر امر بدیهی است.بهترین حالت برای استفاده از عایق رطوبتی استخر در حالتی است که منبع آب به تازگی ساخته شده باشد و عملیات ساخت استخر و ترمیم های آن انجام شده باشد.سعی شود در هنگام ساخت استخر در کنج ها و زوایای تند عملیات ماهیچه گذاری شود.استفاده از ماهیچه در استخر می تواند باعث کنترل فشار آب در کف استخر شده و از وارد شدن فشار مستقیم به کف استخر که اکثر باعث جداشدن کف دیواره استخر می شود جلوگیری نماید.عایق رطوبتی استخر بر پایه پلیمر می تواند کلیه مقاطع ترمیم شده را پوشش داده و ضخامت لازم برای کنترل فشار هیدرولیکی را در استخر فراهم نماید.در صورت نیاز می توان با اجرای مواد بیشتر برای آب بندی استخر توسط عایق رطوبتی استخر ضخامت را تا حدود2 سانتی مترافزایش داد.نیاز به این ضخامت در استخر های بالای 10متر ارتفاع آب ضروری می باشد چرا که فشار آب و سنگینی آن باعث می شود آب از غشای مواد آب بندی استخر عبور کرده و نهایتا به کم شدن آب منجر می شود.ولی در صورت بالا بردن ضخامت توسط عایق رطوبتی استخر این تهدید منتفی شده و عملیات آب بندی استخر با موفقیت انجام خواهد گرفت.

درمان ریزش مو شامپوی ضد ریزش مو درمان رویش مجدد مو درمان ضد ریزش مو ساندویچ پانل