جداسازی جلبک قبل از آب بندی استخر

جداسازی جلبک قبل از آب بندی استخر

قبل از عایق کاری استخر و اجرای رنگ استخری باید توجه داشت با توجه به اینکه جلبک روی سطوح سیمانی قابلیت چسبندگی فوق العاده ای دارد و با سطح سیمان و بتن تشکیل پیوند غیر قابل جدا سازی می دهد نیاز به جداسازی جلبک قبل از آغاز عملیات عایق کاری استخر و رنگ استخری الزامی می باشد .  بهترین روش جداسازی جلبک از دیواره سیمانی جداسازی فیزیکی آن توسط کاردک و یا فرچه های سیمی و برس سیمی  توسط ابزار مکانیکی با سرعت بالا روی سطح سیمان و بتن می باشد . باید توجه نمود پلیمر موجود در مواد عایق کاری استخر و رنگ استخری چسبندگی لازم به سطوح سیمانی و بتن را دارا هستند و در صورتیکه جلبک روی سطوح سیمان و بتنی موجود باشد عملا چسبندگی مناسب مواد آب بندی استخر و پلیمر های موجود در رنگ استخری روی سطح بتن امکان پذیر نمی باشد و پس از مدتی منجر به جدا شدن لایه رنگ استخری یا مواد آب بندی استخر می شود . در صورتیکه جلبک ضخامت بالایی روی سیمان و بتن ایجاد نماید باید با کاردک اقدام به جداسازی آن نمود سپس با توجه به وضعیت فیزیکی سازه هیدرولیکی می توان نسبت به جداسازی باقیمانده آن از روی سطح توسط فرچه های سیمی و یا ابزار مکانیکی اقدام و سپس بعد از آن توسط جوهر نمک با غلظت حدود ۷۰ درصد اقدام به تمیزکاری باقیمانده جلبک روی سطح  نمود .  باید توجه شود حدالامکان روی سطوح بتنی و سیمانی هیچ جلبک و یا قسمت سست وجود نداشته باشد . چرا که این نوع موارد باعث تورم و سپس تبله شدن و ریختن رنگ استخری و عایق استخر می گردد . به کرات مشاهده شده به علت کمبود وقت و کوتاهی در عملیات آب بندی و عایق کاری استخر ، رنگ استخری و مواد آب بندی استخر  مستقیماً روی جلبک اجرا شده است و  اذعان شده که با همین چسبندگی که جلبک  به سطح سیمان چسبیده است ، رنگ استخری نیز  به سطح جلبک می چسبد و هیچ تفاوتی با سطح سیمان نخواهد داشت . باید در نظر داشت انواع پلیمرها و رنگهای استخری و مواد آب بندی استخر  به علت وجود کربنات کلسیم  و تنفس سازه هیدرولیکی دارای منافذ بسیار ریز در حد میکرون می باشد . این تبادل رطوبتی که به سبب منافذ بسیار ریز در سطح مواد آب بندی استخر و رنگ استخری ایجاد می شود رطوبت را به سطح زیرین یعنی جلبک منتقل می نماید . بدیهی است وقتی که جلبک در معرض رطوبت قرار می‌گیرد سطح آن لزج  شده و استحکام اولیه خود را از دست می دهد و در نتیجه رنگ استخری و مواد عایق کاری استخر از روی جلبک جدا شده و به صورت طبله شدن و باد کردن نمایان می گردد  پس بنابر این بهتر است قبل از اجرای هرگونه مواد عایق کاری استخر رنگ استخری نسبت به پاکسازی محل از انواع جلبک و یا سطوحی که باعث  عدم چسبندگی لازم بین مواد پلیمری رنگ استخر و مواد آب بندی استخر می‌گردد اقدام شود . رنگ استخری و مواد آب بندی استخر در حالت استاندارد فقط روی سطوح بتنی و سیمانی باید اجرا شود و هرگونه سطحی که  فاصله فیزیکی و یا شیمیایی مانند روغن بین رنگ استخری و مواد آب بندی استخر با بدنه استخر ایجاد نمایند باعث عدم دستیابی به کیفیت مطلوب در انجام عملیات آب بندی استخر و اجرای رنگ استخری می‌گردد علاقه‌مندان می‌توانند جهت اخذ راهنمایی های بیشتر و نحوه اجرای رنگ استخری و مواد آب بندی استخر با کارشناسان مربوطه تماس حاصل فرمایند بهتر است قبل از اجرای هرگونه مواد آب بندی استخر و رنگ استخری تصویر استخر  را به واحد عملیاتی و فنی مستقر در این شرکت ارسال نمایند .
درمان ریزش مو شامپوی ضد ریزش مو درمان رویش مجدد مو درمان ضد ریزش مو ساندویچ پانل