ابزار قابل استفاده در رنگ آمیزی استخر

در هنگام عملیات رنگ استخر  واجرای رنگ استخری روی زیر آیند ،توجه به این نکته که زیرآیند چه جنسی داشته و میزان …..وپرداخت سطح چگونه است بسیار حائز اهمیت می باشد.انتخاب رنگ استخری مناسب برای رنگ آمیزی استخر رابطه مستقیم با کیفیت کار تمام شده و ظاهر استخر دارد.بدین منظور باید توجه نمود از چه نوع رنگ استخری در کدام سازه هیدرولیکی می توان استفاده نمود.گام بعد از انتخاب رنگ استخری مناسب انتخاب ابزار مناسب اجرای رنگ استخری می باشد.هنگام عملیات رنگ استخر باتوجه به در نظر گیری شرایط مناسب اجرای رنگ استخری باید توجه نمود ابزار پیشنهاد شده از سوی سازنده رنگ استخری برای اعمال آن روی سطح چه نوع ابزاری می باشد.اکثر رنگ های استخری را می توان توسط کمپرسور و غلطک و قلم موی نقاشی اجرا نمود.ولی به تجربه ثابت گردیده است که استفاده از قلموی نقاشی علاوه بر پائین آوردن میزان مصرف رنگ استخری در هر مترمربع عملا می تواند سطح بدون ایراد و کاملا یکسان را هنگام استعمال رنگ استخری بوجود آورد رنگ استخری بر پایه اپوکسی را می توان توسط انواع قلم موهای نقاشی وغلتکهای اپوکسی مورد استفاده قرار دارد. باید به این موضوع توجه شود در هنگام اجرای عملیات رنگ استخری کدامیک از….. زیر بیشتر مورد نظر می باشد.مساحت سطح مورد نظر محدودیت زمان اجرای رنگ استخری – اقتصادی بودن روش اجرای رنگ استخری- ضخامت ایجاد شده توسط رنگ استخری . به عنوان مثال در صورتی که سطح مورد اجرا توسط رنگ استخری سطحی وسیع و بزرگ بوده و نیاز به بهره برداری سریع می باشد یعنی در واقع جهت اجرای رنگ استخری با محدودیت زمانی مواجه باشد می توان از روش پاششی و یا غلطک جهت استهال رنگ استخری استفاده نمود.در استخرهای با مساحت کمتر و عدم محدودیت زمان اجرای رنگ استخری می توان از روش اجرای رنگ استخری توسط قلم موی نقاشی استفاده کرد.در این روش علاوه بر پوشش کامل و یکسان رنگ استخری روی تمام سطح محل پوشش می توان در مصرف رنگ استخری نیز صرفه جویی نمود.یکی دیگر از ابزار اجرای رنگ استخری غلطک رنگ آمیزی می باشد.با توجه به حرکت دوار غلطک نقاشی روی سطح می توان انتظار داشت که سطح مورد نظر کاملا توسط رنگ استخری پوشش داده نشود بنابراین عملیات اجرای رنگ استخری باید تا پوشش کامل رنگ استخری ادامه پیدا کند.باید توجه نمود استثنا رنگ استخری پلیمری فقط با قلم مو قابل اجرا می باشد و هنگام استفاده از رنگ استخری پلیمری دو جزیی استفاده از هیچ ابزاری بغیر از قلم موی نقاشی مجاز نمی باشد.

درمان ریزش مو شامپوی ضد ریزش مو درمان رویش مجدد مو درمان ضد ریزش مو ساندویچ پانل