آب بندی استخر با پودر نفوذگر و کریستال شونده

 

آب بندی استخر با پودر نفوذگر و کریستال شونده

اين روش آب بندي استخر بر پايه نفوذ كريستالهاي فعال در داخل بافت بتون مي باشد. اين نوع مواد وارد لوله هاي موئيني بتن شده و بهم دليل بتن را در برابر نفوذ آب و رطوبت و مواد شيميايي مقاوم ميسازد. اين محصول مخلوطي از سيمان، سيليس و چندين ماده شيميايي فعال ديگر مي باشد كه بهترين روش آب بندی استخر بتني و حفاظت شيميايي و دايمي بتن مي باشد.
روش آب بندي استخر با استفاده از پودر نفوذ گر كريستال شونده بسيار اقتصادي بوده و موثرترين روش عايقكاري استخر بتني مي باشد. اين پودر هنگام اختلاط با آب آشاميدني تشكيل دوغاب پليمري بسيار قوي و چسبندگي بسيار عالي با بتن را به عمل مي آورد و ميتواند در مقابل انواع حملات شيميايي و قليايي بتن مقاومت نمايد. مواد پودر كريستال شونده همراه با آب نفوذي و با توجه به خاصيت اسمزي به داخل رگه هاي موئينه بتن وارد ميشود و در تمام جهات اين لوله هاي موئين حركت ميكند و عملا با نفوذ آب درهر جهت ميتواند در همان جهت نسبت به ورود و مسدود نمودن آن رگه هاي موئينه عمل نمايد. اين مواد در مقابل آب و اكسيدهاي فلزي درون بتن و اكسيد كلسيم كه به مقدار زيادي در بافت ملات بتن وجوددارد تشكيل كريستالهاي سفيد رنگ و سوزني شكل ميدهد و طي زمان مشخصي رشد نموده و تمام روزنه هاي بتن و درزهاي ناشي از انقباض را پر ميكند و منجر به آب بندي استخر ميگردد. استفاده از مواد نفوذگرو كريستال شونده در جهت فشار آب و يا فشار منفي قابل اجراست . درصورت كم شدن ميزان آب طي مراحلي دوباره شروع به فعاليت كرده و دوباره با كريستاليزه شدن نسبت به كامل شدن آب بندي استخرحتي در اعماق بتن ادامه پيدا ميكند. در مشاهدات اوليه آزمايشهاي بتن تا عمق يكمتري كه آب نفوذ كرده است ميتوان مواد كريستالي را مشاهده نمود. اين مواد هنگام استفاده جزئي از بتن خواهد شد و لايه رويي نبايد به عنوان لايه جدا از بتن قلمداد گردد. در صورت زخمي شدن يا كنده شدن قسمتي از لايه تشكيل يافته روي بتن هيچ اختلالي در سيستم عايق كاری رطوبتی ايجاد نميشود چرا كه كريستالهاي نفوذي در عمق بتن نفوذ كرده و مرحله آب بندی استخر به صورت كامل در اعماق بتن اعمال گرديده است.

آب بندی استخر با پودر نفوذگر و کریستال شونده

آب بندی استخر با پودر نفوذگر و کریستال شونده

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هجده − 6 =

درمان ریزش مو شامپوی ضد ریزش مو درمان رویش مجدد مو درمان ضد ریزش مو ساندویچ پانل